disclaimer

This e-mail may contain privileged or confidential information. If you have received this e-mail in error, please notify us immediately.

ELD Poland Sp. z o.o. is a Polish architectural and engineering firm with its registered office in Poznań 61-772 at Stary Rynek 80/82, registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register, kept by the District Court Poznań – Nowe Miasto and Wilda in Poznań, VIII Economic Department, with KRS No. 0000059736, NIP 7781311938, REGON 631060150.

ELD Poland Sp. z o.o. is a member of Perspective e.e.i.g, a European network of architectural practices. 

zastrzeżenie

Ta wiadomość e-mail może zawierać informacje uprzywilejowane lub poufne. Jeśli otrzymali Państwo ten e-mail w wyniku błędu, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas o tym. 

ELD Poland Sp. z o.o. jest polską firmą architektoniczno – inżynieryjną z siedzibą w Poznaniu 61-772 przy ul. Stary Rynek 80/82, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000059736, NIP 7781311938, REGON 631060150.

ELD Poland Sp. z o.o. jest członkiem Perspective e.e.i.g, europejskiej sieci praktyk architektonicznych.