Instytut Logistyki i Magazynowania

Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Lokalizacja:

Projekt:

Realizacja:

Powierzchnia: 

Zakres:

Poznań

2009

2010-2012

5 000m²

projekt koncepcyjny
projekt budowlany
projekt przetargowy
projekt wykonawczy

Projekt uczelni został zaprojektowany od początku do końca w pracowni ELD Poland. Budynek realizuje swoje zadanie goszczenia różnych wielostronnie ukierunowanych funkcji – edukacyjnej, laboratoryjnej i biurowej. Kompleks jest zlokalizowany przy dawnym korycie rzeki Warty, w bliskim sąsiedztwie zielonych terenów nadwarciańskich.

Nowopowstały budynek to 5000m² powierzchni biurowej, laboratoryjnej, nowe sale wykładowe, jak również parking podziemny zaprojektowany tak aby umożliwić ewentualną przyszłą rozbudowę Instytutu.

Lokalizacja:

Projekt:

Realizacja:

Powierzchnia: 

Zakres:

Poznań

2009

2010-2012

5 000m²

projekt koncepcyjny
projekt budowlany
projekt przetargowy
projekt wykonawczy

Projekt uczelni został zaprojektowany od początku do końca w pracowni ELD Poland. Budynek realizuje swoje zadanie goszczenia różnych wielostronnie ukierunowanych funkcji – edukacyjnej, laboratoryjnej i biurowej. Kompleks jest zlokalizowany przy dawnym korycie rzeki Warty, w bliskim sąsiedztwie zielonych terenów nadwarciańskich.

Nowopowstały budynek to 5000m² powierzchni biurowej, laboratoryjnej, nowe sale wykładowe, jak również parking podziemny zaprojektowany tak aby umożliwić ewentualną przyszłą rozbudowę Instytutu.

Instytut Logistyki i Magazynowania

Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Lokalizacja:

Projekt:

Realizacja:

Powierzchnia: 

Zakres:

Poznań

2009

2010-2012

5 000m²

projekt koncepcyjny
projekt budowlany
projekt przetargowy
projekt wykonawczy

Projekt uczelni został zaprojektowany od początku do końca w pracowni ELD Poland. Budynek realizuje swoje zadanie goszczenia różnych wielostronnie ukierunowanych funkcji – edukacyjnej, laboratoryjnej i biurowej. Kompleks jest zlokalizowany przy dawnym korycie rzeki Warty, w bliskim sąsiedztwie zielonych terenów nadwarciańskich.

Nowopowstały budynek to 5000m² powierzchni biurowej, laboratoryjnej, nowe sale wykładowe, jak również parking podziemny zaprojektowany tak aby umożliwić ewentualną przyszłą rozbudowę Instytutu.

Lokalizacja:

Projekt:

Realizacja:

Powierzchnia: 

Zakres:

Poznań

2009

2010-2012

5 000m²

projekt koncepcyjny
projekt budowlany
projekt przetargowy
projekt wykonawczy

Projekt uczelni został zaprojektowany od początku do końca w pracowni ELD Poland. Budynek realizuje swoje zadanie goszczenia różnych wielostronnie ukierunowanych funkcji – edukacyjnej, laboratoryjnej i biurowej. Kompleks jest zlokalizowany przy dawnym korycie rzeki Warty, w bliskim sąsiedztwie zielonych terenów nadwarciańskich.

Nowopowstały budynek to 5000m² powierzchni biurowej, laboratoryjnej, nowe sale wykładowe, jak również parking podziemny zaprojektowany tak aby umożliwić ewentualną przyszłą rozbudowę Instytutu.