Wierzymy w holistyczne podejście do projektowania,
które jest kluczem do udanego projektu w dowolnej skali.

Naszym celem jest tworzenie projektów, będących najlepszą możliwą odpowiedzią na potrzeby naszych klientów, użytkowników
i środowiska. Wierzymy, że holistyczne podejście do projektowania ma fundamentalne znaczenie dla tworzenia optymalnych rozwiązań projektowych. 
W ramach naszej praktyki
zawodowej świadczymy
usługi we wszystkich fazach planowania i realizacji inwestycji, począwszy od analiz wykonalności
czy opracowania programów funkcjonalno-użytkowych przez projektowanie architektoniczne 
i wielobranżowe, budowlane, wykonawcze i warsztatowe
aż po nadzór nad realizacją prac budowlanych
.

Naszym celem jest tworzenie projektów, będących najlepszą możliwą odpowiedzią na potrzeby naszych klientów, użytkowników i środowiska. Wierzymy, że holistyczne podejście do projektowania ma fundamentalne znaczenie dla tworzenia optymalnych rozwiązań projektowych. W ramach naszej praktyki zawodowej świadczymy usługi we wszystkich fazach planowania i realizacji inwestycji, począwszy od analiz wykonalności czy opracowania programów funkcjonalnoużytkowych przez projektowanie architektoniczne i wielobranżowe, budowlane, wykonawcze i warsztatowe aż po nadzór nad realizacją prac budowlanych.

WW projektowaniu urbanistycznym skupiamy się na tworzeniu przestrzeni miejskich z naciskiem na ich czytelność, integrację społeczną, wygodę, poczucie swobody, estetykę
i naturę. Dobrze zaprojektowane miasta, dzielnice i osiedla, potrzebują dobrze zaprojektowanych wspólnych przestrzeni o zróżnicowanych funkcjach, odpowiadających zapotrzebowaniu  i budujących poczucie przynależności do lokalnej społeczności
.

W projektowaniu urbanistycznym skupiamy się na tworzeniu przestrzeni miejskich z naciskiem na ich czytelność, integrację społeczną, wygodę, poczucie swobody, estetykę i naturę. Dobrze zaprojektowane miasta, dzielnice i osiedla, potrzebują dobrze zaprojektowanych wspólnych przestrzeni o zróżnicowanych funkcjach, odpowiadających zapotrzebowaniu  i budujących poczucie przynależności do lokalnej społeczności.

Świadczymy kompleksowe usługi
w zakresie projektowania wnętrz komercyjnych, biurowych, publicznych i mieszkalnych. 
W ramach świadczonych usług oferujemy projektowanie wnętrz oraz identyfikacji wizualnej. W procesie projektowym wcielamy się w rolę użytkownika, w celu jak najlepszego dopasowania projektu do jego potrzeb. W każdym przypadku nadrzędną wartością jest dla nas ergonomia ubrana w dopasowane do charakteru wnętrza barwy, tekstury i kształty oraz dobrą akustykę i odpowiednie oświetlenie
.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie projektowania wnętrz komercyjnych, biurowych, publicznych i mieszkalnych. W ramach świadczonych usług oferujemy projektowanie wnętrz oraz identyfikacji wizualnej. W procesie projektowym wcielamy się w rolę użytkownika, w celu jak najlepszego dopasowania projektu do jego potrzeb. W każdym przypadku nadrzędną wartością jest dla nas ergonomia ubrana w dopasowane do charakteru wnętrza barwy, tekstury i kształty oraz dobrą akustykę i odpowiednie oświetlenie.

Opracowujemy projekty konstrukcji
żelbetowych, murowanych, stalowych
i drewnianych zarówno dla naszych realizacji jak i projektów innych biur architektonicznych. Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu obiektów o zróżnicowanych funkcjach pozwala na wdrożenie szybkiej 
i skutecznej optymalizacji technicznej 
i ekonomicznej rozwiązań 
z uwzględnieniem wytycznych architektonicznych, instalacyjnych 
oraz wizualnych.
W projektowaniu wykorzystujemy najnowszą wiedzę i technologię, zarówno w obszarze stosowanych materiałów i rozwiązań budowlanych jak i w zakresie wykorzystywanego oprogramowania
.

Opracowujemy projekty konstrukcji żelbetowych, murowanych, stalowych i drewnianych zarówno dla naszych realizacji jak i projektów innych biur architektonicznych. Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu obiektów o zróżnicowanych funkcjach pozwala na wdrożenie szybkiej i skutecznej optymalizacji technicznej i ekonomicznej rozwiązań z uwzględnieniem wytycznych architektonicznych, instalacyjnych oraz wizualnych. W projektowaniu wykorzystujemy najnowszą wiedzę i technologię, zarówno w obszarze stosowanych materiałów i rozwiązań budowlanych jak i w zakresie wykorzystywanego oprogramowania.

Jesteśmy wielobranżową pracownią projektową dostarczającą pełne spektrum usług związanych 
z projektowaniem, w tym projektowaniem wszelkich instalacji budynkowych dla różnych typów obiektów. Inżynierowie 
eld posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno 
w projektowaniu obiektów mieszkaniowych, biurowych
jak i przemysłowych, w tym skomplikowanych technologicznie obiektów, takich jak centra danych, chłodnie czy laboratoria farmaceutyczne. Dzięki szerokiej kadrze inżynierów i architektów dostarczamy klientom w pełni skoordynowany i zoptymalizowany produkt
.

Jesteśmy wielobranżową pracownią projektową dostarczającą pełne spektrum usług związanych z projektowaniem, w tym projektowaniem wszelkich instalacji budynkowych dla różnych typów obiektów. Inżynierowie eld posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w projektowaniu obiektów mieszkaniowych, biurowych jak i przemysłowych, w tym skomplikowanych technologicznie obiektów, takich jak centra danych, chłodnie czy laboratoria farmaceutyczne. Dzięki szerokiej kadrze inżynierów i architektów dostarczamy klientom w pełni skoordynowany i zoptymalizowany produkt.

W procesie projektowym wykorzystujemy technologię BIM. Realizacja projektów wielobranżowych w technologii BIM wpływa korzystnie na szybkość i skuteczność koordynacji prac projektowych. Modele BIM wykorzystywane są m.in. do tworzenia baz danych, generowania przedmiarów materiałów, koordynacji prac na budowie, a także jako wejściowe modele dla BMS w fazie eksploatacji obiektu.

 

BIM

W procesie projektowym wykorzystujemy technologię BIM. Realizacja projektów wielobranżowych w technologii BIM wpływa korzystnie na szybkość i skuteczność koordynacji prac projektowych. Modele BIM wykorzystywane są m.in. do tworzenia baz danych, generowania przedmiarów materiałów, koordynacji prac na budowie a także jako wejściowe modele dla BMS w fazie eksploatacji obiektu.

Na życzenie klienta eld pełni rolę menedżera projektu na wszystkich etapach realizacji inwestycji, począwszy od opracowania analizy wykonalności przez program funkcjonalno-użytkowy, projektowanie, przetarg, realizację aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i uruchomienia inwestycji. W ramach świadczonych usług oferujemy stałe uczestnictwo
w procesie przygotowania i realizacji projektu, w tym m.in. uczestnictwo
w naradach projektowych, budowlanych, koordynacyjnych
i finansowych, opracowanie harmonogramów, pism urzędowych, raportów, zestawień porównawczych ofert oraz podejmowanie wszelkich działań zmierzających do zabezpieczenia interesów Klienta
.

 

zarządzanie projektami

Na życzenie klienta eld pełni rolę menedżera projektu na wszystkich etapach realizacji inwestycji, począwszy od opracowania analizy wykonalności przez program funkcjonalno-użytkowy, projektowanie, przetarg, realizację aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i uruchomienia inwestycji. W ramach świadczonych usług oferujemy stałe uczestnictwo w procesie przygotowania i realizacji projektu, w tym m.in. uczestnictwo w naradach projektowych, budowlanych, koordynacyjnych i finansowych, opracowanie harmonogramów, pism urzędowych, raportów, zestawień porównawczych ofert oraz podejmowanie wszelkich działań zmierzających do zabezpieczenia interesów Klienta.

W ramach prowadzonej praktyki świadczymy usługi w zakresie analiz okołoprojektowych. Przygotowujemy analizy chłonności dla działek inwestycyjnych, analizy urbanistyczne, założenia budżetowe, analizy porównawcze ofert i inne, wymagane do przeprowadzenia w trakcie procesu projektowania i realizacji inwestycji.

analizy

W ramach prowadzonej praktyki świadczymy usługi w zakresie analiz okołoprojektowych. Przygotowujemy analizy chłonności dla działek inwestycyjnych, analizy urbanistyczne, założenia budżetowe, analizy porównawcze ofert i inne, wymagane do przeprowadzenia w trakcie procesu projektowania i realizacji inwestycji. 

skanowanie 3D

Stawiamy na nowoczesne rozwiązania. Wykonujemy inwentaryzacje architektoniczno-budowlane, instalacyjne oraz konserwatorskie, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii skanowania 3D oraz nalotów dronem. Wynikiem tego procesu jest chmura punktów, która precyzyjnie odzwierciedla skanowany teren, obiekt lub wnętrze i jest podstawą do dalszego opracowania projektów w dowolnym zakresie i branży.

Stawiamy na nowoczesne rozwiązania. Wykonujemy inwentaryzacje architektoniczno-budowlane, instalacyjne oraz konserwatorskie, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii skanowania 3D oraz nalotów dronem. Wynikiem tego procesu jest chmura punktów,
która precyzyjnie odzwierciedla skanowany teren, obiekt lub wnętrze
i jest podstawą do dalszego opracowania projektów w dowolnym zakresie i branży
.

Stawiamy na nowoczesne rozwiązania. Wykonujemy inwentaryzacje architektoniczno-budowlane, instalacyjne oraz konserwatorskie, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii skanowania 3D oraz nalotów dronem. Wynikiem tego procesu jest chmura punktów,
która precyzyjnie odzwierciedla skanowany teren, obiekt lub wnętrze
i jest podstawą do dalszego opracowania projektów w dowolnym zakresie i branży
.