nota prawna

Wszystkie prawa autorskie ELD Poland Sp. z o.o. oraz znak handlowy eld są ściśle zastrzeżone. Wszystkie informacje, oryginalne projekty, zdjęcia, materiały, znaki towarowe, funkcje i wszelkie inne treści dostępne na stronie internetowej eld są własnością objętą prawami autorskimi eld lub własnością objętą prawami autorskimi naszych licencjodawców lub licencjobiorców lub któregokolwiek z naszych kontrahentów, chyba że stwierdzono inaczej. Żadna treść ze strony internetowej eld nie może być wykorzystywana, reprodukowana, przesyłana, dystrybuowana lub w inny sposób wykorzystywana w sposób inny niż jako część własności objętej prawami autorskimi eld, z wyjątkiem sytuacji, w których eld udzieliło wyraźnej zgody na piśmie przed takim wykorzystaniem, reprodukcją, przesyłaniem, dystrybucją lub eksploatacją.

eld może zmienić stronę internetową eld lub usunąć zawartość lub funkcje w dowolnym czasie, w dowolny sposób, z dowolnego powodu, który uzna za stosowny, lub nawet bez żadnego motywu.